Garanti şartları nelerdir ? Hangi durumları kapsar ? 
Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) Yıldır. 
Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 
Satın aldığınız ürünün faturası Garanti Belgesi hükmündedir. 
Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, sorun giderilene kadar geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre 20 iş gününü geçemez ve  ürüne ilişkin arızanın firmamıza bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 
Ürünün garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin yedek parçaları gönderilecektir. 
 

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; 
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması, 
Sorunun giderilmesi için gereken azami süresinin aşılması , 
Arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda,  tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.